De ontwikkeling van Zin in Koken en onze partners

Zin in Koken is ontwikkeld in samenwerking met verschillende partners. Op deze pagina is te zien hoe Zin in Koken tot stand is gekomen en wie hierbij betrokken waren.

2018

De Universiteit Maastricht en GGD Zuid Limburg ontvangen subsidie van Tel mee met Taal

Voor de ontwikkeling van het project Zin in Koken als activiteit voor ouders met beperkte taalvaardigheden

2018

2019 (juli)

Start Zin in Koken op diverse locaties in Zuid-Limburg

Met Gemeente Heerlen, Vista College en bibliotheek Schunck 

2020 (januari)

Zin in Koken landelijk beschikbaar via www.zininkoken.nl

Zin in Koken zet nu in op vijf pijlers: taal, met elkaar, gezondheid, kinderen en prijs

2020 (januari)

2020 (september)

Pilot Zin in Koken online

2021 (februari)

Lokale financiering voor Zin in Koken

Door Jong Leren Eten, diverse gemeenten en bibliotheken

2021 (februari)

Projectteam

Partners

Vragen

Stel uw vragen via: info@zininkoken.nl 

Search